downloads  |  faq
Contact

Wilt u sparren met Bol?
Bel dan  +31 24 366 69 50
of laat ons u terugbellen:

Bel me terug

Onze contactgegevens »

Loonadministratie

Wilt u personeel aannemen in Nederland, dan krijgt u te maken met diverse regels en verplichtingen. Bol International beschikt over de benodigde expertise en ervaring om u te begeleiden tijdens de inrichting van uw Nederlandse organisatie. Wij verzorgen voor ruim 1.100 werkgevers binnen en buiten Nederland de loonadministratie. HRM-specialisten van Bol International kunnen u als (buitenlandse) werkgever daarnaast ook adviseren en ondersteunen bij uw personeelsmanagement. Zo is bijvoorbeeld ziekteverzuim (en het voorkomen én het begeleiden van zieke werknemers) een belangrijk issue in Nederland. Werkgevers die hierin niet de juiste acties ondernemen, lopen risico’s op hoge sancties. Door de lokale expertise van de specialisten van Bol International bent u verzekerd van een deskundig en betrouwbaar advies wanneer er iets aan de hand is met uw personeel in Nederland.

Voorkom vervelende naheffingen

Optimaal inzetten van voordelige regelingen

Ook op afstand grip op uw loonadministratie

Bol neemt uw documentatieplicht uit handen

Uw loonadministratie uitbesteden of HRM-ondersteuning inschakelen?

Wilt u grip houden op uw loon- en personeelsadministratie in Nederland, én de zekerheid hebben dat alle loonadministratie en personele zaken volledig conform de regelgeving worden uitgevoerd? Dan is Bol International de juiste samenwerkingspartner. Neem daarom contact met op met één van onze professionals.

Veelgestelde vragen

Is het voeren van een loonadministratie verplicht in Nederland?

Zodra u personeel in dienst heeft genomen, bent u als werkgever inhoudingspichtig en moet u een loonadministratie voeren. U heeft de plicht loonbelasting in te houden op het loon van de werknemers en premies te betalen voor de werknemersverzekeringen. De loonadministratie is het middel waarmee de Belastingdienst u controleert. Bol International kan u hierbij op deskundige wijze ondersteunen.

Wat is het UWV?

Het UWV (Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen) is het overheidsorgaan dat verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de werknemersverzekeringen en zorgt daarnaast voor de arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening.

Het UWV heeft taken op vier gebieden:

  • Werk: Het UWV steunt u als werkgever bij het vinden van personeel en helpt werklozen bij het vinden van nieuw werk.
  • Indicatiestelling: Het UWV beoordeelt ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw werknemers en onderzoekt mogelijkheden voor hervatting van werk of re-integratie.
  • Uitkeren: Het UWV beoordeelt of een werknemer recht heeft op een uitkering en wat de hoogte en duur is van deze uitkering.
  • Gegevensbeheer: Het UWV zorgt ervoor dat u de gegevens over werk en uitkering eenmalig hoeft door te geven aan de overheid.

Moet elke periode een loonstrook worden verstrekt?

Wettelijk is vastgelegd dat alleen een loonstrook moet worden verstrekt als er ten opzichte van de vorige wijzigingen zijn geweest. Wijzigingen kunnen behalve een salariswijziging ook veroorzaakt worden door overuren, gedeclareerde kilometers of onregelmatigheidstoeslagen.