downloads  |  faq
Contact

Wilt u sparren met Bol?
Bel dan  +31 24 366 69 50
of laat ons u terugbellen:

Bel me terug

Onze contactgegevens »

Auditing

Bij de controle van een administratie gaat het er enerzijds om of uw cijfers kloppen maar anderzijds gaat het ook om de vraag: heeft u het kwalitatief goed gedaan? Wij kunnen voor u verschillende internationale audits uitvoeren, waaronder:

  • Mandatory audit
  • Special purpose audit
  • Due diligence

Met een mandatory audit kijken we of het beeld van de jaarrekening (statutory accounts) de werkelijkheid goed weergeeft. In Nederland is deze audit verplicht bij een bepaalde bedrijfsomvang (zie de veelgestelde vragen onder aan deze pagina). Wij kunnen ook de geconsolideerde jaarrekening van een groepshoofd voor u controleren. Stel uw hoofdkantoor staat in Nederland, en u heeft dochterondernemingen in andere landen. Dan kunnen we voor u ook de lokale cijfers checken van alle buitenlandse filialen. Hierbij werken we nauw samen met onze internationale collega’s.

Een special purpose audit zoomt ergens specifiek op in. Op uw verzoek kunnen we bijvoorbeeld bepaalde elementen uit de jaarrapportage van een Nederlandse vestiging bij een internationaal concern controleren.

In een due diligence opdracht onderzoeken we de financiële gegevens van een bedrijf op een dieper niveau, om zeker te zijn dat er geen ‘verborgen gebreken’ zijn. Als u een bedrijf overneemt, wilt u immers transparantie hebben, zodat u weet wat u koopt.

In het algemeen kijken we bij auditing verder dan onze neus lang is. Naast toetsing van de wettelijke verplichtingen, gebruiken we ook altijd ons gezond verstand. Vanuit onze internationale ervaring  zijn we gewend om vanuit andere referentiekaders te denken.

In ons multidisciplinair team hebben we verder alle kennis in huis om snel op uw wensen in te spelen. Daarnaast hebben we ook onze eigen wereldwijde contacten met internationale samenwerkingspartners buiten Nederland. We kennen deze buitenlandse collega’s persoonlijk en weten waar we ze wel of niet voor kunnen benaderen. We auditen daarmee  ook voortdurend onszelf. Want we willen die hoge standaard naar onze buitenlandse en lokale klanten kunnen garanderen.

Veelgestelde vragen

Wanneer is een onderneming in Nederland controleplichtig?

Als een bedrijf aan twee van onderstaande criteria voldoet, moet er een mandatory audit worden uitgevoerd:

  • € 8,8 miljoen netto omzet of meer
  • € 4,4 miljoen balanstotaal of meer
  • 50 werknemers of meer

Kan Bol ook een hele internationale keten auditen?

Wij voeren inderdaad ook groepscontroles uit. Ongeacht in welke landen uw moedervestiging en dochterondernemingen zitten. Daarbij maken we gebruik van onze internationale contacten.

Kan Bol ook andere verslaggevingsgrondslagen auditen?

Wij kunnen internationale controles uitvoeren en vertalen de locale gegevens naar de door u gevraagde standaard, lokaal of internationaal (IFRS). Een en ander afhankelijk van de wettelijke verplichtingen in het land van de moedermaatschappij. Daarbij maken we gebruik van onze internationale contacten.

Misschien ook interessant

Misschien ook interessant