downloads  |  faq
Contact

Wilt u sparren met Bol?
Bel dan  +31 24 366 69 50
of laat ons u terugbellen:

Bel me terug

Onze contactgegevens »

Een project in Nederland uitvoeren

U gaat een project in Nederland uitvoeren met uw eigen werknemers. Moet u in dat geval belasting betalen aan de Nederlandse overheid? De hoofdregel is weliswaar dat u belasting betaalt in het land waar u werkt. Maar voor tijdelijke uitzending of werken op projectbasis gelden andere regels.

Stel u wilt één of meerdere niet-Nederlandse medewerkers uit uw bedrijf tijdelijk in een Nederlandse dochteronderneming laten werken. Of u wilt een handelsagent of verkoper in Nederland stationeren. Het volgende is dan van belang:

  • Werkt de werknemer voor rekening van de onderneming in Nederland?

Wel voor rekening van de Nederlandse onderneming

Niet voor rekening van de Nederlandse onderneming

183 dagen regeling

Praktijk vaak complexer

Vaak is de arbeidssituatie complexer dan hierboven beschreven. Medewerkers wisselen van landen en werken bijvoorbeeld met tussenpozen in Nederland. Elk project vraagt daarom om een eigen arbeidsrechtelijke, fiscale en sociaal verzekeringsrechtelijke benadering. Laat u informeren en/of begeleiden door de adviseurs van Bol International, die hier zeer deskundig in zijn.

Veelgestelde vragen

Hoe wordt getoetst of de 12 maands-periode is overschreden?

De Nederlandse fiscus toetst dit aan de hand van controles op aannemingsovereenkomsten, op de  loonadministratie, op A1-verklaringen van de Sociale Verzekeringsbank en door controles ter plekke. Ook controleert en onderzoekt de fiscus de hele keten van aannemers.