downloads  |  faq
Contact

Wilt u sparren met Bol?
Bel dan  +31 24 366 69 50
of laat ons u terugbellen:

Bel me terug

Onze contactgegevens »

Een vennootschap oprichten in Nederland

U wilt zaken gaan doen in Nederland en kiest ervoor om een vennootschap op te richten. Daarvoor heeft u de keuze uit verschillende rechtspersonen.

De keuze voor een bepaalde rechtsvorm is afhankelijk van verscheidene factoren. Zo dienen de (beoogde) bedrijfsstructuur, de hoedanigheid van de aandeelhouder(s), het land van vestiging van de aandeelhouder(s) en de activiteiten in Nederland in ogenschouw genomen te worden.

De meest voorkomende rechtsvormen in Nederland zijn de Besloten Vennootschap (B.V.) en de Naamloze Vennootschap (N.V.). Een B.V. heeft een minimum aandelenkapitaal van € 18.000. In geval van een N.V. bedraagt het minimum aandelenkapitaal € 45.000. Beide entiteiten kunnen door één aandeelhouder worden opgericht. In bepaalde situaties kunt u ook kiezen voor de oprichting van een Coöperatie. Een Coöperatie heeft geen minimum kapitaalseisen maar dient wel minimaal 2 leden te hebben.

Voor de oprichting van een rechtspersoon heeft u de diensten van een notaris nodig. U dient tevens diverse (identificatie) documenten van de oprichter(s) aan te leveren. In Nederland heeft u namelijk te maken met wettelijke identificatieregels die strikt nageleefd moeten worden alvorens de betrokken dienstverleners (notaris, financiële adviseurs) voor u aan de slag kunnen. Het is aan te raden reeds in een vroeg stadium te beginnen met het verzamelen van deze documenten. Deze documenten zijn ook nodig voor het openen van een Nederlandse bankrekening.

Na de oprichting schrijft u de vennootschap in bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel. De inschrijving gebeurt vaak door de notaris. Via de Kamer van Koophandel wordt de vennootschap bij de Belastingdienst aangemeld. De Belastingdienst registreert de vennootschap voor de diverse belastingen en stuurt de betreffende fiscale nummers naar de vennootschap.

Veelgestelde vragen

Hoe lang duurt het voor een rechtspersoon is opgericht?

In principe kan een vennootschap binnen enkele weken zijn opgericht. De oprichtingsduur is mede afhankelijk van de gekozen rechtsvorm. Wat vaak zorgt voor vertraging is het verzamelen van de benodigde (identificatie)documenten van de oprichters en het openen van een Nederlandse bankrekening. In Nederland heeft u namelijk te maken met wettelijke identificatieregels die strikt nageleefd moeten worden alvorens de betrokken dienstverleners (notaris, financiële adviseurs) voor u aan de slag kunnen. Dit is tevens de reden waarom het openen van een Nederlandse bankrekening een langdurig proces is. Het is daarom aan te raden om een Nederlandse bankrekening te openen via uw eigen lokale bank.

Zaken doen in Nederland als de B.V. nog niet volledig is opgericht?

U kunt namens een B.V. al handelingen verrichten en overeenkomsten sluiten indien de oprichting nog niet is voltooid. Hiervoor moet de B.V. in het handelsregister worden ingeschreven met de toevoeging ‘in oprichting’ (B.V. i.o.) en dient te worden gehandeld namens de B.V. i.o.

Van belang is dat na de voltooiing van de oprichting de handelingen van de B.V. i.o. worden bekrachtigd. De personen die handelen namens de B.V. i.o. zijn namelijk hoofdelijk aansprakelijk voor de handelingen tot aan het moment van de bekrachtiging.

Is een lokale directie noodzakelijk?

In veel gevallen is het voor belastingdoeleinden noodzakelijk om voldoende substantie in Nederland te hebben. Hiervoor is nodig dat de vennootschap een Nederlands vestigingsadres heeft en dient minimaal de helft van het management te bestaan uit bekwame directieleden die in Nederland woonachtig zijn. Hiervoor kan een zogenaamd Trustkantoor worden ingehuurd die deze diensten op professionele wijze voor u verricht.