downloads  |  faq
Contact

Wilt u sparren met Bol?
Bel dan  +31 24 366 69 50
of laat ons u terugbellen:

Bel me terug

Onze contactgegevens »

Verloning van personeel

Als uw bedrijf in Nederland operationele activiteiten start, dan komen uw werknemers op de Nederlandse loonlijst. U krijgt dan te maken met de diverse regels en verplichtingen van het Nederlandse (belasting)systeem. Voor niet-Nederlandse werknemers zijn vaak verblijfsvergunningen en tewerkstellingsvergunningen noodzakelijk. Daarnaast moet u altijd rekening houden met het uitgebreide sociale stelsel in Nederland. Hierdoor gaan de verplichtingen van werkgevers vaak verder dan die van werkgevers in andere landen.

U bent wettelijk verplicht een loonadministratie te voeren om alle uitbetaalde bedragen te kunnen verantwoorden. U draagt iedere periode (meestal per maand of vier weken) loonbelasting en sociale premies af. De overheid gebruikt deze om werkloosheidsuitkeringen en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen te betalen.

Ook moet u in bepaalde gevallen verzekeraars, pensioenfondsen, diverse overheidsinstanties en/of branchefondsen periodiek van specifieke informatie voorzien. U dient bovendien te zorgen voor de juiste documentatie, zoals arbeidscontracten, reglementen en personeelshandboeken.

Werkgeversverplichtingen m.b.t. vakantie en verlof

Werkgeversverplichtingen m.b.t. ziekte en verzuim

Werkgeversverplichtingen m.b.t. salaris, toeslagen en verstrekkingen

Uitbesteden verloning aan lokale speler

Door de loonadministratie van uw Nederlands personeel (deels) uit te besteden aan een lokale partij, bent u van een hoop ‘rompslomp’af. Bol International heeft verschillende professionals in huis op het gebied van loonadministratie en HRM. Zij kunnen u ondersteunen bij:

 • de salarisadministratie
 • het toepassen van maatregelen, heffingen en kortingen
 • het opstellen van arbeidscontracten, personeelshandboeken en/of reglementen
 • het onderhouden van contact met de Nederlandse Belastingdienst en het UWV
  (overheidsorgaan dat o.a. uw verplichtingen vanuit het werkgeverschap controleert)
 • het regelen van de beloning van niet-Nederlandse werknemers
  (bijvoorbeeld 30%-regeling of salary-split)

Meer informatie over de dienstverlening van Bol International leest u hier »

Veelgestelde vragen

Is het voeren van een loonadministratie verplicht in Nederland?

Zodra u personeel in dienst heeft genomen, bent u als werkgever inhoudingspichtig en moet u een loonadministratie voeren. U heeft de plicht loonbelasting in te houden op het loon van de werknemers en premies te betalen voor de werknemersverzekeringen. De loonadministratie is het middel waarmee de Belastingdienst u controleert. Bol International kan u hierbij op deskundige wijze ondersteunen.

Mag werkgever zelf bepalen wat wordt uitbetaald aan werknemer?

In principe wel, mits rekening gehouden wordt met het minimum loon en de vakantietoeslag van 8%. Is echter een CAO van toepassing dan kan de beloning hierin voorgeschreven zijn. Dit is hoe dan ook de ondergrens van de beloning. U mag natuurlijk wel meer uitbetalen aan uw medewerkers.

Moet een werknemer die niet werkt betaald worden?

De algemene afspraak is 'geen werk, geen loon'. Dus als iemand niet werkt hoeft ook geen loon betaald te worden. Hierop zijn echter enkele uitzonderingen.

Zo bestaat er recht op tenminste 4 weken vakantie per jaar. Gedurende deze vakantie, waarin de medewerker dus niet werkt, moet het loon doorbetaald worden. Verder bestaat er ook een loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte. Gedurende een periode van maximaal 2 jaar moet tenminste 70% van het loon over de ziekte-uren worden doorbetaald. Daarnaast zijn er nog enkele verlofregelingen die recht geven op een (gedeeltelijke) loondoorbetaling.

Wat is het UWV?

Het UWV (Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen) is het overheidsorgaan dat verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de werknemersverzekeringen en zorgt daarnaast voor de arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening.

Het UWV heeft taken op vier gebieden:

 • Werk: Het UWV steunt u als werkgever bij het vinden van personeel en helpt werklozen bij het vinden van nieuw werk.
 • Indicatiestelling: Het UWV beoordeelt ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw werknemers en onderzoekt mogelijkheden voor hervatting van werk of re-integratie.
 • Uitkeren: Het UWV beoordeelt of een werknemer recht heeft op een uitkering en wat de hoogte en duur is van deze uitkering.
 • Gegevensbeheer: Het UWV zorgt ervoor dat u de gegevens over werk en uitkering eenmalig hoeft door te geven aan de overheid.