downloads  |  faq
Contact

Wilt u sparren met Bol?
Bel dan  +31 24 366 69 50
of laat ons u terugbellen:

Bel me terug

Onze contactgegevens »

Salary Split

Als een werknemer in twee of meer landen werkzaam is, kunt u met behulp van salary split aanzienlijke fiscale voordelen behalen. Het kan echter ook negatief uitpakken. Alles is afhankelijk van de financiële situatie van de werknemer zelf. Salary split wil zeggen dat u het  salaris via de meest gunstige verdeelsleutel over de landen waar uw werknemer werkt laat uitkeren.

Compensatieregeling bij werken in meerdere landen

Regels en verdragen tussen landen

Het opzetten van een splitsing structuur is maatwerk. U moet ook rekening houden met de gevolgen voor de sociale verzekeringen en de pensioenopbouw. Verder moet u aan bepaalde criteria voldoen om het succesvol te laten zijn. Bol International is u hierbij graag van dienst.

Veelgestelde vragen

Wat zijn de regels bij de belastingaangifte in geval van salary split?

In het woonland moet normaliter het wereldinkomen aangegeven worden. Dit betekent niet automatisch dat er dubbel belasting betaald hoeft te worden.

In de belastingverdragen tussen woon- en werkland is vaak een voorkoming voor dubbele belasting geregeld, waardoor er in feite geen dubbele belasting betaald hoeft te worden.

Heeft het werken in meerdere landen nog effect op mijn 30%-regeling?

Ja, de forfaitaire 30%-regeling kan alleen worden toegepast op het Nederlandse loondeel. De professionals van Bol International kunnen u helpen om inzichtelijk te maken wat het effect is op het nettoloon.

Hoe wordt een auto van de zaak verloond in geval van salary split?

Het antwoord op deze vraag is mede afhankelijk van wat is vastgelegd in het arbeidscontract. Verder is met betrekking tot dit onderwerp de wetgeving en jurisprudentie van het betreffende land van belang. Een eenduidig antwoord is hierop niet te geven en zal per situatie verschillen.