downloads  |  faq
Contact

Wilt u sparren met Bol?
Bel dan  +31 24 366 69 50
of laat ons u terugbellen:

Bel me terug

Onze contactgegevens »

Expats

In Nederland geldt een speciale regeling voor expats, de zogenaamde 30%-regeling. Expats zijn medewerkers afkomstig uit een ander land dan Nederland, die in Nederland komen werken. Of inwoners van Nederland die in het buitenland gaan werken. Meestal gaat het om een tijdelijke functie.  

De 30%-regeling of expatregeling

Voordelen van de regeling voor u als werkgever

Laat u informeren door de adviseurs van Bol International welke mogelijkheden er zijn voor uw expats. Zij ondersteunen u graag in de uitvoering van de benodigde procedures.

Veelgestelde vragen

Geldt de 30%-regeling voor alle buitenlandse medewerkers?

Nee, er zijn bepaalde eisen waar aan voldaan moet worden, zoals een bepaald minimum aan brutoloon. Ook wordt gekeken of dat hij ten tijde van het aangaan van de arbeidsovereenkomst op een afstand van meer dan 150 kilometer van de grens van Nederland woonde.

Geldt de 30%-regeling ook als men eerder in Nederland heeft gewerkt?

Of de betreffende medewerker nog voor de 30%-regeling in aanmerking komt en zo ja in hoeverre, hangt af van de periode en de duur van zijn eerdere verblijf of werk in Nederland. Afhankelijk hiervan kan op de maximum duur van de 30%-regeling (8 jaar) worden gekort.

Welk indieningstermijn zit er aan een 30%-aanvraag?

Een verzoek om de 30%-regeling moet binnen 4 maanden na aanvang van de arbeidsovereenkomst worden ingediend, anders wordt de duur van de 30%-regeling gekort. De professionals van Bol International kunnen u begeleiden bij de aanvraag hiervan en hiermee voorkomen dat de duur van de 30%-regeling om deze reden wordt gekort.