downloads  |  faq
Contact

Wilt u sparren met Bol?
Bel dan  +31 24 366 69 50
of laat ons u terugbellen:

Bel me terug

Onze contactgegevens »

Dagelijks leven
Bekijk dit filmpje en leer zo iets over het dagelijks leven in Nederland.
  

De Nederlandse Handelscultuur

De Nederlander staat bekend om zijn open en nuchtere mind en tolerante houding. Ook de communicatie is direct en duidelijk. Daar waar een Engelsman beleefd ‘quite interesting’ antwoordt, geeft een Nederlander onverbloemd zijn of haar mening. Hij houdt van inspraak. Ze willen als gelijke gesprekspartner gezien worden en democratie en consensus staan hoog in het vaandel. Misschien is het wennen, maar u weet wel precies wat u aan uw handelspartner heeft.

Het arbeidsethos is groot in Nederland en er wordt hard en gemotiveerd gewerkt. Dit komt de arbeidsproductiviteit absoluut ten goede. Daarnaast is er de kenniseconomie met haar denktanks. Nederland kent veel hoog opgeleide mensen. Thema’s als ontwikkeling en innovatie krijgen veel aandacht, zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid. Hier liggen talrijke zakelijke kansen.

De Engelse taal is voor de meeste mensen geen probleem. Op school leren de kinderen zelfs drie vreemde talen. Niemand is verbaasd als u geen Nederlands spreekt, wat het land erg toegankelijk maakt.

Naast een open attitude, heeft Nederland ook een gunstig economisch, juridisch, financieel en fiscaal klimaat voor bedrijfsvestigingen. De gunstige internationale handelsafspraken dragen bij aan een florerende import en export. Daarnaast maakt Nederland deel uit van de Europese Unie. Dat geeft u de mogelijkheid om gebruik te maken van het vrije handelsverkeer op de Europese markt.

Tegenover die vrije pioniersgeest van het individu staat een relatief bewogen volk, dat vanuit collectiviteit zorg wil dragen voor elkaar. Dit zien we terug in veel wet- en regelgeving, maar ook in de van oudsher georganiseerde vakbonden, waarin wordt opgekomen voor de rechten van zowel werkgevers als werknemers. Afhankelijk van de politieke kleur staat nu weer de individuele vrijheid en dan weer de collectiviteit centraal.

Veelgestelde vragen

Is een mondelinge overeenkomst rechtsgeldig in Nederland?

Een mondelinge toezegging is volgens het Nederlands rechtssysteem een wettelijke overeenkomst. Dus nog vóór u de handtekening heeft gezet onder een koopcontract, kunt u al een deal hebben gesloten. Veel buitenlanders zijn van deze ‘précontractuele verplichting’ niet op de hoogte. Laat u bij onderhandelingsgesprekken daarom altijd terzijde staan door een kundige adviseur.

Heb ik een lokale partner nodig om een onderneming te starten?

Juridisch is het niet nodig om een lokale partner te hebben. Wel leert de ervaring,  dat ook in Nederland, het opstarten van een onderneming zonder iemand met kennis van de lokale markt, de cultuur, de wet- en regelgeving maar vooral ook de businessomgeving, een bijna ondoenlijke zaak is.