downloads  |  faq
Contact

Wilt u sparren met Bol?
Bel dan  +31 24 366 69 50
of laat ons u terugbellen:

Bel me terug

Onze contactgegevens »

Fiscale vertegenwoordiging (VAT Rep)

Nederland kent gunstige fiscale regelingen met betrekking tot grensoverschrijdend handelsverkeer. Dit geldt met name voor de import (uit niet EU-landen). Nederland is hierdoor een aantrekkelijke poort naar andere EU-landen voor ondernemers, die via Nederland de Europese markt willen beleveren. Dit geldt niet alleen voor ondernemers, die buiten de EU zijn gevestigd, maar met name ook voor ondernemers, die in andere EU-landen zijn gevestigd.

Invoer zonder acute BTW-heffing via Nederland

Via Nederland kunnen goederen namelijk zonder acute BTW-heffing de EU ingevoerd worden. Dit heeft te maken met een importlicentie, de zogenaamde “artikel 23 vergunning”, waardoor de “invoer-BTW” niet aan de grens betaald hoeft te worden, maar in een later stadium via de BTW-aangifte aangegeven kan worden, waardoor de “invoer-BTW” niet voorgefinancierd hoeft te worden (zie ook onderstaande vraag en antwoord).

Niet alleen in Nederland gevestigde ondernemers kunnen een artikel 23 vergunning ook aanvragen; ook buitenlandse ondernemers kunnen een dergelijke vergunning aanvragen. Hiervoor is wel vereist, dat zij een zogenaamde fiscale vertegenwoordiger in Nederland aanstellen. Dit wordt ook wel VAT Rep genoemd.

De fiscaal vertegenwoordiger behartigt uw belangen en regelt al uw BTW-zaken. Hij draagt eigen verantwoordelijkheid en is dan ook veel meer dan een postadres voor de Belastingdienst. Bol International heeft jarenlange ervaring en expertise in fiscale vertegenwoordiging. Dit doen we vanuit Bol VAT Rep B.V..

» Lees meer over fiscale vertegenwoordiging door Bol VAT Rep.

Veelgestelde vragen

Wat is het concrete voordeel van een artikel 23 vergunning?

Normaliter moet er bij invoer in de EU omzetbelasting “aan de grens” worden betaald. Deze omzetbelasting kan in principe weer worden verrekend, maar meestal pas in een veel later stadium. Deze omzetbelasting moet derhalve worden voorgefinancierd. Omdat het in de praktijk vaak om grote bedragen gaat, kan de voorfinanciering een ernstige belemmering vormen. Met een artikel 23 vergunning hoeft de invoer-BTW niet voorgefinancierd te worden. De invoer-BTW hoeft immers pas in de BTW-aangifte aangegeven te worden, maar kan in de meeste gevallen in dezelfde aangifte onmiddellijk weer in aftrek worden gebracht. Nederland is één van de weinige EU-landen, die deze faciliteit heeft, waardoor Nederland naast zijn strategische ligging uitermate geschikt is als invoerland.

Wat zijn belangrijke eigenschappen voor een fiscaal vertegenwoordiger?

Behalve dat hij over kennis, ervaring en integriteit beschikt, is het belangrijk dat hij met name ook pro-actief is. Een buitenlandse ondernemer zal over het algemeen geen of weinig kennis van de Nederlandse BTW-wetgeving hebben. Hij zal derhalve bijzonder gebaat zijn bij een fiscaal vertegenwoordiger, die hem niet alleen gevraagd advies geeft, maar hem ook op basis van zijn praktijkervaring spontaan adviseert en waarschuwt voor mogelijke valkuilen. Bol International beschikt over jarenlange ervaring en expertise en onderhoudt ook goede contacten met de Belastingdienst.