downloads  |  faq
Contact

Wilt u sparren met Bol?
Bel dan  +31 24 366 69 50
of laat ons u terugbellen:

Bel me terug

Onze contactgegevens »

Verschillende soorten belasting

De Nederlandse regering is van mening dat de belastingen geen belemmering mogen zijn voor een persoon of een bedrijf om zich in Nederland te vestigen. Het Nederlandse belastingstelsel bevat dan ook een aantal aantrekkelijke maatregelen voor internationaal opererende ondernemingen en voor buitenlandse werknemers. Daarnaast heeft Nederland veel belastingverdragen gesloten met andere landen om dubbele belastingheffing te voorkomen.

Als u zich in Nederland vestigt of er werkzaamheden verricht, dient u zich in Nederland te registreren voor de belastingen. De Belastingdienst kent u een fiscaal nummer toe. Inwoners van Nederland worden in principe belast over hun wereldinkomen. Niet inwoners zijn aan heffing onderworpen indien zij bepaalde inkomsten uit Nederland genieten.

De belangrijkste belastingen in Nederland zijn:

  • Vennootschapsbelasting
  • Loonbelasting, inkomstenbelasting en sociale verzekeringspremies
  • Omzetbelasting (BTW)
  • Dividendbelasting
  • Erf- en schenkbelasting

Naast bovenstaande belastingen kent Nederland een aantal lokale belastingen, zoals de onroerende zaak belasting en de reinigings- en afvalstoffenheffing. De tarieven van de lokale heffingen zijn afhankelijk van de woon- of vestigingsplaats.

Veelgestelde vragen

Hoe streng is de Belastingdienst in Nederland?

Een ander land, andere regels. Ga er niet klakkeloos vanuit dat men hetzelfde reageert als in uw land. Nederland kent een ‘vrije geest’ maar de regels die er zijn, dient u strikt na te leven. Dit geldt ook voor de belastingregels. Termijnen dienen nageleefd te worden en bij slechts enkele belastingen kunt u uitstel krijgen voor het doen van aangifte en het betalen van de belasting. Te laat betekent een boete, en dat is zonde van uw geld.

Het is overigens heel normaal in Nederland om met de fiscus afspraken te maken over de belastingheffing in bepaalde situaties. Hierdoor kunt u vooraf zekerheid krijgen over de hoogte van de te betalen belasting.

Wanneer moet de belasting worden betaald?

De termijn waarbinnen de belasting moet worden betaald is afhankelijk van de soort belasting. In Nederland zijn er aangifte- en aanslagbelastingen. Een aangiftebelasting (bijvoorbeeld de loonbelasting en de BTW) dient over het algemeen betaald te zijn op de laatste dag van de maand na het einde van de aangifte termijn. U dient niet te wachten met betaling tot er een aanslag is opgelegd, want dan bent u te laat.

De uiterste betaaldatum van een aanslagbelasting (bijvoorbeeld de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting) staat altijd vermeld op de betreffende aanslag. Voordat de aanslag is opgelegd kunt u de belasting überhaupt niet betalen.

Hoe te registeren voor de Belastingdienst?

Het hangt ervan af of u als persoon of als onderneming belasting gaat betalen.

Een persoon dient zich persoonlijk bij de Belastingdienst te melden. Hiervoor kunt u van te voren een afspraak maken. Na identificatie door de Belastingdienst krijgt u gelijk het fiscaalnummer mee (Burger Service Nummer). De Belastingdienst zal te zijner tijd een aangiftebiljet inkomstenbelasting aan u uitreiken waarmee u aangifte kunt doen. U kunt ook zelf een aangiftebiljet aanvragen.
Voor de lokale heffingen geschiedt de aanmelding via de inschrijving bij de Gemeente waar u woont.

Een onderneming zal zich bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel moeten inschrijven. De Kamer van Koophandel geeft dit door aan de Belastingdienst, die aan de hand van de ontvangen gegevens de onderneming registreert voor de diverse belastingen. De Belastingdienst stuurt de fiscale nummers naar het vestigingsadres. Het is van belang dit door uw belastingadviseur te laten controleren, want soms registreert de Belastingdienst u voor meer belastingen dan nodig is. De Belastingdienst stuurt u automatisch de eerste aangiftebiljetten toe en een inlogcode met wachtwoord om via hun website aangifte te doen. Voor veel belastingen kunt u namelijk elektronisch aangifte doen.