downloads  |  faq
Contact

Wilt u sparren met Bol?
Bel dan  +31 24 366 69 50
of laat ons u terugbellen:

Bel me terug

Onze contactgegevens »

Rente en Royalties

Het is een publiek geheim dat U2 en de Stones hun royalty’s in Nederland laten binnenkomen.

Geen bronheffing

Normaliter houdt een land belasting in op dividend, rente en royalty’s die u uit dat land ontvangt. Dit noemen we een bronheffing. De Nederlandse belastingwetgeving kent geen bronheffing op rente en royalty betalingen. Daarnaast wordt de bronheffing op dividenden vaak verlaagd tot nihil vanwege de vele belastingverdragen die Nederland heeft gesloten.

Dit is één van de redenen waarom Nederland veelvuldig wordt ingezet bij het structureren van internationale rente & royalty stromen. We noemen dit ook wel doorstroom vennootschappen.

Weinig tot geen heffing over doorstroom activiteiten

Wel stricte voorwaarden

Kijk samen met de adviseurs van Bol International wat voor u de meest gunstige constructie is. Zij adviseren u hier graag in.

Veelgestelde vragen

Wanneer heeft een vennootschap voldoende substance in Nederland?

Een B.V. als rechtsvorm alleen is niet voldoende. Voor voldoende substance gelden de volgende eisen:

  • Minimaal de helft van de directieleden dienen in Nederland woonachtig te zijn
  • De directieleden dienen de expertise te hebben die voor een doorstroom vennootschap nodig is
  • De vennootschap dient een Nederlands adres te hebben
  • De vennootschap dient een Nederlandse bankrekening te hebben
  • De administratie van de vennootschap dient in Nederland gevoerd te worden

Kijkt u ook naar de wetgeving in uw eigen land. Eventueel moet deze ook in ogenschouw genomen worden.

Wanneer loopt de vennootschap reƫel risico met haar activiteiten?

Een doorstroom vennootschap loopt reëel risico indien de vennootschap voldoende kapitaal heeft ter dekking van eventuele risico’s én dat kapitaal daadwerkelijk wordt aangetast indien een risico zich manifesteert.

Hierbij gelden verschillende eisen voor een rente doorstroom vennootschap en voor een royalty doorstroom vennootschap. Het minimum kapitaal bij een rente doorstroom vennootschap dient bijvoorbeeld minimaal 1% van de uitstaande geldlening te bedragen of €2.000.000 als dat lager is.

Hoe komt men aan een adres en een directie in Nederland?

U kunt uiteraard in Nederland een kantoor huren en een in Nederland woonachtige manager in dienst nemen.

Een andere mogelijkheid is om een zogenaamd trustkantoor in te schakelen. Een trustkantoor is een onderneming die zich bezighoudt met het beheer van vennootschappen en die diensten aanbiedt als het voeren van het management en het verlenen van een vestigingsadres.