downloads  |  faq
Contact

Wilt u sparren met Bol?
Bel dan  +31 24 366 69 50
of laat ons u terugbellen:

Bel me terug

Onze contactgegevens »

Belastingtarieven in Nederland

De verschillende belastingtarieven die in Nederland worden gehanteerd voor de verschillende typen belastingen vindt u hieronder.

Gemeentelijke belastingen laten we hier buiten beschouwing omdat deze per gemeente verschillen. Hiervoor adviseren we u de website van de betreffende gemeente te raadplegen.

Vennootschapsbelasting

Bronbelasting

Omzetbelasting (BTW)

Inkomstenbelasting binnenlands belastingplichtigen

De adviseurs van Bol International helpen u graag de verschillende belastingen in uw situatie in kaart te brengen en zo de beste oplossingen voor u te kiezen.

 

Veelgestelde vragen

Welke belastingvoordelen zijn er te halen in Nederland?

Met betrekking tot de vennootschapsbelasting kent Nederland o.a. de volgende stimulerende maatregelen:

  • Innovatiebox: zelfontwikkelde immateriële activa kunnen worden ondergebracht in een aparte innovatiebox met een verlaagd tarief van 5%.  
  • Speciaal regime voor interest en royalty doorstroom vennootschappen.
  • Deelnemingsvrijstelling: dividend en vermogenswinst uit deelneming (van tenminste 5%) is onbelast.
  • Fiscale eenheid: onder bepaalde voorwaarden worden verschillende vennootschappen in Nederland gezien als één belastingplichtige.

Voor buitenlandse werknemers die in Nederland komen werken is onder bepaalde voorwaarden de zogenaamde 30%-regeling van toepassing.

Wanneer is de deelnemingsvrijstelling van toepassing?

Indien de deelnemingsvrijstelling van toepassing is, wordt op de vermogenswinsten en dividenden in Nederland geen vennootschapsbelasting geheven.

In principe is de deelnemingsvrijstelling van toepassing als:
a) de vennootschap voor tenminste 5% aandeelhouder is van een vennootschap met een in aandelen verdeeld kapitaal;
b) de deelneming wordt gehouden voor bedrijfsdoeleinden en niet als portfolio investment.

Wordt niet voldaan aan de eis onder b), dan is de deelnemingsvrijstelling alsnog van toepassing indien:

  • de bezittingen van het lichaam voor niet meer dan 50% bestaan uit vrije beleggingen; of
  • het lichaam is onderworpen aan een belasting naar de winst die resulteert in een naar Nederlandse maatstaven reële heffing.

Kent Nederland thin cap regels?

De Nederlandse wetgeving bevat inderdaad thin cap regels. In beginsel is de rente aftrek beperkt als de ratio ‘gemiddeld vreemd vermogen / gemiddeld eigen vermogen’ de verhouding 3:1 overschrijdt, en het verschil groter is dan € 500.000.

Met vreemd vermogen wordt voor de thin cap regels het saldo van de verschuldigde en de uitstaande geldleningen bedoeld.